İade Hakkı

İade/İptal Hakkı ve iptal formu


Tüketiciler, aşağıdaki koşullara göre iade/iptal hakkına sahiptir; buradaki tüketici, çoğunlukla ticari olmayan veya serbest meslek sahibi olmayan amaçlarla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir:A. İade/İptal Hakkı
 

İptal Hakkı
Herhangi bir sebep göstermeksizin on dört gün içinde bu sözleşmeden çekilme hakkınız vardır.
İptal süresi, kendinizin veya sizin adınızdaki üçüncü bir tarafın, taşıyıcı olmayan, son mallara sahip olduğu ya da sahip olduğu günden on dört gündür.

Iptal süresi, indirimli ürünler için 7 gündür.
İptal hakkınızı kullanmak için, bu sözleşmeden çekilme kararınızın açık bir ifadesiyle (örneğin posta veya e-posta ile gönderilen bir mektup) bize (Oguz Öncü, Oguz Öncü (Little Cushion), Boschstrasse 1, 41462 Neuss, Deutschland, Tel.: 016095083754, E-Mail: oguz.oncu@littlecushion.com) bildirmeniz gerekir.

Kullanma zorunluluğu olmayan aşağıdaki örnek formu kullanabilirsiniz.

 

İptal süresini kullanmak için, iptal süresinin bitiminden önce iptal hakkının kullanıldığına dair bir bildirim göndermeniz yeterlidir.

İptalin Sonuçları
Bu sözleşmeden çekilirseniz, teslimat ücretleri dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (sunduğumuz en uygun standart teslimattan farklı bir teslimat yöntemi seçmenizden kaynaklanan ek masraflar hariç) derhal ve en geç ondört gün içinde bu sözleşmeyi feshetmenizin bildiriminin bize ulaştığı tarihten itibaren öderiz. Bu geri ödeme için, sizinle aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlemde kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanırız; hiçbir durumda bu geri ödeme ücretlerinden ücret alınmayacaktır. Malları geri alana kadar ya da malları iade ettiğinize dair kanıtı bulana kadar geri ödemeyi reddedebiliriz.
Malları derhal ve herhangi bir durumda, bu sözleşmenin iptali hakkında bize bildirdiğiniz tarihten en geç on dört gün içinde bize iade etmeniz gerekir. On dört günlük sürenin bitiminden önce mal gönderirseniz bu hak karşılanır.
Malları iade etmenin bedeli tarafımızdan karşılanmaktadır.

Bu değer kaybı, malın durumu, özellikleri ve fonksiyonelliği incelenmesi için gerekli olmayan bir işlemden kaynaklanıyorsa, yalnızca malların değerindeki olası bir zararı ödemek zorundasınız.

Genel Bilgi
1) Lütfen malların hasar görmesini ve kirlenmesini önleyiniz. Lütfen tüm aksesuarları ve tüm paketleme bileşenlerini bize geri gönderiniz. Gerekirse, koruyucu bir dış ambalaj kullanınız. Orijinal ambalajı artık kullanılamayacaksa, lütfen nakliye hasarlarına karşı yeterli koruma için uygun ambalajları sağlayınız.
2) Lütfen ürünleri geri gönderirken kargo ücretini ödeyerek gönderiniz.
3) Lütfen yukarıdaki 1. ve 2. paragrafların iade hakkının etkin bir şekilde kullanılmasının ön şartı olmadığını unutmayınız.


B. İptal Formu
Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurunuz ve geri gönderiniz.

Oguz Öncü
Oguz Öncü (Little Cushion)
Boschstrasse 1
41462 Neuss
Deutschland
E-Mail: oguz.oncu@littlecushion.com
Ben / biz (*) aşağıdaki malların alımı/hizmetin sağlanması (*) için tarafımca / tarafımızdan (*) yapılan sözleşmeyi feshetmekteyiz 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Sipariş edilen tarih (*) ____________ / Mal ulaşma tarihi (*) __________________
________________________________________________________
Müşteri ismi
________________________________________________________
Müşteri adresi
________________________________________________________
Müşterinin imzası (sadece evrak ile yollanıyorsa)
_________________________
Tarih
(*) Uygun olanı seçiniz