Kullanıcı Sözleşmesi

Şartlar ve Koşullar ve Müşteri Bilgileri

İçindekiler

1. Kapsama Alanı
2. Sözleşmenin Sonuçlandırılması
3. İade Hakkı
4. Fiyatlar ve Ödeme Koşulları
5. Teslimat ve Gönderim Koşulları
6. Mülkiyet Haklarının Korunması
7. Sorumluluk
8. Kanun seçimi, gerçekleştirme yeri, yargı yetkisi
9. Mesleki Ahlak Kuralları
10. Alternatif Anlaşmazlık Çözümü


1) Kapsama Alanı
1.1 Bu Kullanıcı Sözleşmesinde Oğuz Öncü (Little Cushion) bundan sonra "Satıcı" olarak adlandırılacaktır. Bir tüketici satıcının online mağazasından alım yaptığı zaman "Müşteri" olarak adlandırılacaktır. Bu Kullanıcı Sözleşmesi her türlü sözleşme için geçerli olacaktır. Müşterinin kendi şartları aksi bir anlaşma olmadıkça kabul edilmemektedir.
1.2 Tüketici, bu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında, esasen ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetlerine atfedilebilen amaçlar için yasal işlem gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişidir. Bu Kullanıcı Sözleşmesi bağlamında girişimci, ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerini yerine getirirken yasal bir işlem gerçekleştirmede görev yapan gerçek veya tüzel bir kişi veya yasal bir ortaklıktır.

2) Sözleşmenin Sonuçlandırılması
2.1 Satıcının online mağazasında yer alan ürün açıklamaları satıcı tarafından bağlayıcı teklifler içermez, ancak müşteri tarafından bağlayıcı teklifte bulunmaya hizmet eder.
2.2 Müşteri, teklifi satıcının online mağazasına entegre olan online sipariş formu aracılığıyla gönderebilir. Bu durumda, müşteri seçilen ürünleri sanal alışveriş sepetine yerleştirdikten ve elektronik sipariş sürecinden geçtikten sonra, sipariş sürecini tamamlayan düğmeye tıklayarak, müşteri, alışveriş sepetinde yer alan mallarla ilgili yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme teklifinde bulunur.
2.3 Satıcı, müşterinin teklifini 5 gün içinde
- müşteriye yazılı bir sipariş onayı faks yada e-posta formatında göndererek ve onayın müşteriye ulaşması veya
- sipariş edilen malları müşteriye göndererek ve bu malların müşteriye ulaşması veya
- müşteri siparişinden sonra ödemeyi talep etme suretiyle kabul edebilir.

Yukarıda belirtilen alternatiflerden birkaçının mevcut olması halinde, sözleşme yukarıda belirtilen alternatiflerden birinin ilk gerçekleştiği tarihte sona erer. Teklifin kabul süresi, teklifin müşteri tarafından gönderildiği tarihi takip eden gün başlar ve teklifin gönderilmesini takip eden beşinci günde biter. Satıcı, bahsi geçen süre içinde müşterinin teklifini kabul etmezse, bu, müşterinin artık niyet beyanı ile sınırlı kalmaması sonucunu reddetmiş sayılır.
2.4 Satıcının online sipariş formu aracılığıyla bir teklif sunarken, sözleşme metni sözleşmenin tamamlanmasından sonra satıcı tarafından depolanır ve siparişini metin biçiminde (örneğin e-posta, faks veya mektup) müşteriye gönderilir. Satıcı tarafından sözleşmenin başka bir şekilde sunulması mümkün değildir.
2.5 Siparişi satıcının online sipariş formuna yerleştirmeden önce, müşteri ekranda görüntülenen bilgileri dikkatlice okuyarak olası giriş hatalarını tespit edebilir. Giriş hatalarının daha iyi tanınması için etkili bir teknik araç, ekranın göstergesinin büyütülmesiyle tarayıcının büyütme işlevi olabilir. Elektronik sipariş sürecinin bir parçası olarak, müşteri, sipariş işlemini tamamlayan butona tıklayana kadar girişini normal klavye ve fare işlevleriyle düzeltebilir.
2.6 Sözleşmenin imzalanması için Almanca dili mevcuttur.
2.7 Sipariş işlemi ve iletişim genellikle e-posta ve otomatik sipariş işleme yoluyla gerçekleşir. Müşteri, sipariş işlemi için kendisi tarafından belirtilen e-posta adresinin doğru olduğundan emin olmalıdır, böylece bu adreste satıcı tarafından gönderilen e-postalar alınabilir. Müşteri, özellikle SPAM filtrelerini kullanırken satıcı veya sipariş işlemi ile görevlendirilen üçüncü şahıslar tarafından gönderilen tüm e-postaların teslim edilmesini sağlamalıdır.

3) İade Hakkı
3.1 Tüketiciler prensipte iade hakkına sahiptirler.
3.2 İade hakkı hakkında daha fazla bilgiyi satıcının "İade Hakkı" sayfasından alabilirsiniz.

4) Fiyatlar ve Ödeme Koşulları
4.1 Satıcının ürün açıklaması aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatlar yasal katma değer vergisini içeren toplam fiyatlardır. Mümkünse, ek teslimat ve nakliye maliyetleri ilgili ürün açıklamasında ayrı olarak belirtilir.
4.2 Avrupa Birliği dışındaki ülkelere teslimat durumunda, satıcının sorumlu olmadığı ve müşteri tarafından karşılanması gereken bireysel durumlarda ilave masraflar söz konusu olabilir. Bunlar arasında örneğin, kredi kuruluşları tarafından para transfer masrafları (örneğin, transfer ücretleri, döviz kuru ücretleri) veya ithalat vergileri veya vergiler (gümrük vergileri gibi) bulunur. Bu tür masraflar, teslimat Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye yapılmasa bile fon transferi ile ilgili olabilir, ancak müşteri ödemesini Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden yapar.
4.3 Ödeme seçenekleri, satıcının online mağazasında müşteriye iletilecektir.
4.4 Ön ödemenin banka havalesi ile kabul edilmesi durumunda, ödemeler, taraflar daha sonraki bir vade tarihinde kararlaştırılmadıkça, sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra yapılır.
4.5 PayPal tarafından sunulan bir ödeme yöntemiyle ödeme yaparken, ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg (bundan böyle "PayPal"), https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full adresinde bulunan PayPal Kullanım Koşulları uyarınca veya - eğer müşterinin PayPal hesabı yoksa - PayPal hesabı olmayan ödemelerin şart ve koşulları altında, https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
4.6 "SOFORT" ödeme yöntemi seçilirse, ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Münih (bundan böyle "SOFORT") ile gerçekleştirilir. "SOFORT" fatura tutarını ödeyebilmek ve müşterinin "SOFORT" bölümüne katılabilmesi için bir PIN / TAN online bankacılık hesabına sahip olması, ödeme işlemi sırasında kendini meşrulaştırması ve "SOFORT" ile ilgili ödeme emrini alması gerekir. Ödeme işlemi "SOFORT" dan hemen sonra gerçekleştirilir ve müşterinin banka hesabına borç kaydedilir. "SOFORT" ödeme yöntemi hakkında daha fazla bilgi internette https://www.klarna.com/sofort/ adresinde bulunabilir.

5) Teslimat ve Gönderim Koşulları
5.1 Malların teslimatı, aksi kararlaştırılmadıkça, müşteri tarafından belirtilen teslimat adresine posta yoluyla yapılır. İşlem yapılırken, satıcının sipariş işleminde belirtilen teslimat adresi belirleyicidir.
5.2 Müşteriye teslimat mümkün olmadığında n
akliye şirketi malları satıcıya geri gönderirse, müşteri başarısız nakliye ücretini üstlenir. Müşteri, hizmet sunumunun imkansızlığına neden olan durumlardan sorumlu değilse veya satıcının hizmeti kendisine önceden uygun bir süre öncesinde bildirmesi haricinde teklif edilen hizmeti geçici olarak kabul edemeyeceği durumda geçerli değildir. Ayrıca, müşteri iade hakkını etkin bir şekilde kullanırsa, bu, sevkiyat maliyeti için geçerli değildir. İade masrafları için, müşteri tarafından satıcının iptal politikasında belirtilen hükme uygun olarak müşteri tarafından iade hakkının kullanılması durumunda uygulanır.
5.3 Lojistik nedenlerden ötürü satıcı adresinden ürün alma mümkün değildir.

6) Mülkiyet Haklarının Korunması
Satıcı, malların satın alma bedelinin tamamen ödenmesine kadar malların mülkiyet hakkına sahiptir.

7) Sorumluluk
7.1 Satın alınan malın hatalı olması durumunda hatalı mallar ile ilgili yasal yükümlülük düzenlemeleri geçerlidir.
7.2 Müşteriden, malın teslimatı sırasında oluşan nakliye hasarı ile ilgili şikayetleri için satıcıyı bilgilendirmesi istenir. Müşterinin buna uymaması durumunda, bunun müşterinin hasar ile ilgili yasal hakları üzerinde bir etkisi yoktur.

8) Kanun seçimi, gerçekleştirme yeri, yargı yetkisi
Taraflar arasındaki tüm yasal ilişkiler için, uluslararası taşınır mal alımı yasaları hariç olmak üzere, Almanya Federal Cumhuriyeti kanunları uygulanır. Tüketiciler için, bu yasa seçimi yalnızca, verilen korumanın, tüketicinin ikametgahının olduğu devlet kanununun zorunlu hükümleri tarafından geri alınmadığı durumlar için geçerlidir.

9) Mesleki Ahlak Kuralları
- Satıcı, internette http://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/ adresinde görüntülenebilecek olan "Fairness im Handel" e-ticaret girişimi katılım koşullarını sundu.

10) Alternatif Anlaşmazlık Çözümü
10.1 AB Komisyonu, internetteki online uyuşmazlıkların çözümü için aşağıdaki bağlantıda bir platform sunmaktadır: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Bu platform, bir müşteriyi içeren online satın alma veya hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde bir iletişim noktası görevi görür.
10.2 Satıcı, tüketici tahkim kurulundan önce ne uyuşmazlık çözme prosedürüne katılmak zorundadır ne de buna razı olmaktadır.